xổ số trực tiếp ba miền

Thay đổi vị trí lưu tệp và hỏi vị trí lưu tệp trước khi tải trình duyệt cốc cốc
Thay đổi vị trí lưu tệp và hỏi vị trí lưu tệp trước khi tải trình duyệt cốc cốc
Tại sao phải xóa hay format ổ đĩa C khi cài Windows?
Tại sao phải xóa hay format ổ đĩa C khi cài Windows?
Không sử dụng được bàn phím, chuột khi Boot USB cài Win
Không sử dụng được bàn phím, chuột khi Boot USB cài Win
Khắc phục lỗi mất biểu tượng icon ngoài màn hình Desktop
Khắc phục lỗi mất biểu tượng icon ngoài màn hình Desktop

Tình trạng máy tính bị mất các biểu tượng icon là do chúng bị ẩn đi vì người dùng sơ ý thiết lập. Để hiển thị các biểu tượng icon này trở lại bạn chỉ cần ấn chuột phải ở màn hình Desktop

BẢNG MÃ MÀU DÀNH CHO DÂN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
BẢNG MÃ MÀU DÀNH CHO DÂN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA